Cách tạo bài viết liên quan cho blogger

posted in: Thủ thuật Blogspot, Tin tức | 0

Tạo bài viết liên quan trên  blog của bạn sẽ giúp khách truy cập blogger tiện theo dõi những chủ đề khác thông qua danh sách các bài viết cũ hoặc mới có cùng chủ đề.

Cách tối ưu thẻ Meta Description mỗi bài viết trong Blogger

Mẹo chống copy bài viết trên blogspot hiệu quả

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách thêm bài viết liên quan mới và cũ theo cùng chủ đề cho blogspot.

Bước 1- Đăng nhập vào blogger

Bước 2- Chọn template

Bước 3- Chọn sửa HTML và vào Mở rộng tiện ích mẫu

Bước 4- Paste đoạn code dưới vào trước ]]></b:skin>

CODE

#related-posts-block ul{background:url(https://4.bp.blogspot.com/-iqXZWdVsK3I/Ud-_IS02N2I/AAAAAAAALm0/4Cnrexx2w30/s1600/bg_other_namkna-blogpot.jpg) repeat-x;margin:0px 0 0 0;padding:6px 0 0 0;list-style:none}#related-posts-block li{margin:0 0 0 8px;background:url(https://2.bp.blogspot.com/-8qXJMKrYQAU/Ud-_WIn5wmI/AAAAAAAALm8/WEGH3vYIPdw/s1600/li_namkna-blogspot-com.png) 0 5px no-repeat;padding-left:15px}#related-posts-block{line-height:1.5;margin:0 0;font-size:11px;color:#7c7b7b}#related-posts-loading-text{font-size:12px;text-align:center;color:#002c28}#related-newest-href{margin:10px 0 2px}#related-newest-title{font-size:12px;margin:5px 0 0 0;color:#033947}#related-posts-block #related-newest-href a{font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#002c28}#related-posts-block #related-newest-href a:hover{color:#00f}#related-older-href{margin:10px 0 2px}#related-older-title{font-size:12px;margin:5px 0 0 0;color:#033947}#related-posts-block #related-older-href a{font-size:12px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#002c28}#related-posts-block #related-older-href a:hover{color:#00f}#related-posts-block > div {float: left;width: 48%;}

Bước 5 :  Tìm và chọn thẻ 1 trong 4 thẻ sau:

Thẻ 1:

<div class=’post-footer’>

Thẻ 2:

<div class=’post-footer-line post-footer-line-1′>

Thẻ 3:

<div class=’post-footer-line post-footer-line-2′>

Thẻ 4:

<div class=’post-footer-line post-footer-line-3′>

Sau đó thêm vào sau 1 trong các thẻ trên code dưới

CODE

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var showdate = true;
var max_post = 8;
//]]>
</script>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><div id='post-labels-for-related' style='display:none'><b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'><data:label.name/><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if></b:loop></b:if></div><div id='post-timestamp-for-related' style='display:none'><data:post.timestampISO8601/></div>

<div id='post-timestamp-for-related' style='display:none'><data:post.timestampISO8601/></div>
<div id='related-posts-block'><div id='related-posts-loading-text'>Loading...<br/><img align='absmiddle' src='https://lh4.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/S5SkPu7B3iI/AAAAAAAAAgI/UVi04d4jOP8/icon-star.gif'/></div><div id='related-newest-href'><div id='related-newest-title'/></div><div id='related-older-href'><div id='related-older-title'/></div></div></b:if>

<script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
function format(ptime){ 
 return ptime.substr(0,19);
}

function formatdate(d){
 var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
 var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
 var m = parseInt(d.substring(5,7),10);
 for(var j=0; j<month.length;j++){
 if(m==month[j]){
  m = month2[j]; break;
 }
 }
 return d.substring(8,10) + "-" + m + "-" + d.substring(0,4);
}

function getRelatedNewestLinks(json){
 var entry = json.feed.entry;
 if(entry){
 for(var k=0;k<entry.length;k++){
  var li = document.createElement("li");
  if(showdate){
  li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>" + ' - <i>' + formatdate(entry[k].published.$t) +'</i>';
  }
  else {
  li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>";
  }
  if(!checkRelaxLinks("related-newest-href",entry[k].link[4].href)){
  document.getElementById("related-newest-href-ul1").appendChild(li);
  document.getElementById("related-newest-title").innerHTML = "<b>Các bài viết mới cùng chủ đề</b> ";
                
  }
 }
 } else {
 document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Không có bài viết mới nào cùng chủ đề</b>";
 }
}

function getRelatedOlderLinks(json){
 var entry = json.feed.entry;
 if(entry){
 for(var k=0;k<entry.length;k++){
  var li = document.createElement("li");
  if(showdate){
  li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>" + ' - <i>' + formatdate(entry[k].published.$t) + '</i>';
  }
  else {
  li.innerHTML = "<a href='"+entry[k].link[4].href+"'>"+entry[k].title.$t+"</a>";
  }
  if(!checkRelaxLinks("related-older-href",entry[k].link[4].href)){
  document.getElementById("related-older-href-ul2").appendChild(li);
  document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Các bài viết cũ cùng chủ đề </b>";
  }
 }
 } else {
 document.getElementById("related-older-title").innerHTML = "<b>Không có bài viết cũ nào cùng chủ đề</b>";
 }
    document.getElementById("related-posts-loading-text").style.display = "none";
}

function createRelatedJson(min_or_max,cRJ_label,fcn_callback,cRJ_max){
 var script = document.createElement("script");
 script.src = "/feeds/posts/summary/-/"+escape(cRJ_label)+"?orderby=published&max-results="+cRJ_max+"&published-"+min_or_max+"="+escape(format(document.getElementById("post-timestamp-for-related").innerHTML))+"&alt=json-in-script&callback="+fcn_callback;
 script.type = "text/javascript";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);

}

function checkRelaxLinks(cid,clink){
 var check = false;
 var u = document.getElementById(cid);
 var a = u.getElementsByTagName("a");
 for(var i=0;i<a.length;i++){
 if(a[i].href==clink){
  check = true;
  break;
 }
 }
 var url = location.href.split(".html")[0]+".html";
 if(clink==url) check = true;
 return check;
} 

function createRP(){
 var postLabel = document.getElementById("post-labels-for-related").innerHTML.split(',');
 var max_ = Math.round(max_post/postLabel.length);
 var ul1 = document.createElement('ul');
 ul1.id = 'related-newest-href-ul1';
 document.getElementById('related-newest-href').appendChild(ul1);
 for(var i=0; i<postLabel.length;i++){
  createRelatedJson("min",postLabel[i],"getRelatedNewestLinks",max_);
 }
 var ul2 = document.createElement('ul');
 ul2.id = 'related-older-href-ul2';
 document.getElementById('related-older-href').appendChild(ul2);
 for(var j=0; j<postLabel.length;j++){
  createRelatedJson("max",postLabel[j],"getRelatedOlderLinks",max_);
 }
    
}
createRP();
  //]]>
</script>

Tùy chỉnh theo ý thích bài viết liên quan  blogger của bạn như sau :

var showdate = true; Nếu ko muốn hiển thị ngày và tháng đăng bài, hãy bỏ True thành False

var max_post = 8; đây là mục hiển thị bao nhiêu bài,mặc định là 8,bạn có thể thay bao nhiêu tùy ý

Bước 6 :  SAVE 

Chúc  bạn thành công.

Nguồn : namka.blogspot

Bình luận